Novosti
Obnovljene fasade u 2019. godini

Stambena zgrada u Zelenici, Sunčana obala S/19 – Zelenika Poslovno-stambena zgrada u ulici Njegoševa broj. 60 – Herceg Novi Naselje novo mesto broj 9 – Gomila – Igalo  Stepenište Danice Tomašević br. 3 – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 38 – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Banjalučka broj 4 – […]

Obnovljene fasade u 2018. godini

Stambena zgrada u ulici Banjalučka broj 12. – Crveni krst,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 40. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 41. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće Grakalića broj 24. –  Savina, Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće […]

Purchase and installment of equipment for adventure park – Herceg Novi, Montenegro

Purchase and installment of equipment for adventure park – Herceg Novi, Montenegro Nab04ACAzir Agency for Construction and Development of Herceg Novi doo intends to award a supply contract for Purchase and installment of equipment for adventure park in Herceg Novi, Montenegro with financial assistance from the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina – […]

2018 godina

   Ugovor o konsultantskim poslovima ( Adriatic Canyoning ) – Jelena Radunović-  09.01.2018 Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji – Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – 10.01.2018  Ugovor o djelu ( Adriatic Canyoning ) – Vasilije Bušković – 18.01.2018 Ugovor o djelu – Biljana Marković – 28.02.2018 Ugovor o djelu – […]

Održan prvi sastanak Radne grupe projekta „Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours“

  Održan prvi sastanak Radne grupe projekta „Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours“ U sklopu projekta „ADRIATIC CANYONING – ADRIATIC CANYONS ADVENTURE TOURS“,  u ponedjeljak 29. januara 2018. u Maloj vijećnici Grada Drniša održan je prvi sastanak Radne grupe projekta Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours. Sastanku su prisustvovali i gradonačelnik Grada Drniša […]

2018 godina

Putni nalozi za period od 11.06.- 17.06.2018 57-18 ( 11.06.2018 ) 58-18 ( 15.06.2018 ) Putni nalozi za period od 04.06.- 10.06.2018 55-18 ( 05.06.2018 ) 56-18 ( 06.06.2018 ) Putni nalozi za period od 28.05.- 03.06.2018 52-18 ( 29.05.2018 ) 53-18 ( 29.05.2018 ) 54-18 ( 30.05.2018 ) Putni nalozi za period od 21.05.- […]

2018 godina

Analitičke kartice za period od 25.06.2018 – 01.07.2018 Analitička kartica 525-2277-03 Analitička kartica 525-5946-54 Analitička kartica 525-6469-37 Analitička kartica 525-6480-04 Analitičke kartice za period od 18.06.2018 – 24.06.2018 Analitička kartica 525-2277-03 Analitička kartica 525-5946-54 Analitička kartica 525-6469-37 Analitička kartica 525-6480-04 Analitičke kartice za period od 11.06.2018 – 17.06.2018 Analitička kartica 525-2277-03 Analitička kartica 525-5946-54 Analitička […]

Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

    Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada   – poslije prijema zahtjeva za pomoć (koji se može preuzeti sa našeg sajta), službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje predmetne zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova, – na osnovu orjentacionog predmjera i predračuna radova, Uprava predmetne […]

Showing 1 of 2 (2 Pages)Sljedeća stranica «