AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG

Novosti

Započeti radovi na adaptaciji trotoara u ulici Orjenskog bataljona

Sanacija pomenutog trotoara će doprinijeti većoj bezbjednosti građana na rizičnom saobraćajnom mjestu.

Radovi na adaptaciji 200 m dugačke trase su otpočeti 13.01.2021. i trajaće narednih mjesec dana.

Nagrada za učešće na 29. Međunarodnom Salonu Urbanizma u Beogradu

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog je dobitnica III nagrade na 29. Međunarodnom Salonu Urbanizma u Beogradu