Održan prvi sastanak Radne grupe projekta „Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours“

  Održan prvi sastanak Radne grupe projekta „Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours“ U sklopu projekta „ADRIATIC CANYONING – ADRIATIC CANYONS ADVENTURE TOURS“,  u ponedjeljak 29. januara 2018. u Maloj vijećnici Grada Drniša održan je prvi sastanak Radne grupe projekta Adriatic Canyoning – Adriatic Canyons Adventure Tours. Sastanku su prisustvovali i gradonačelnik Grada Drniša […]

Uređenje javnih površina

Uređenje platoa oko spomenika Tvrtka I Kotromanića na Škveru   Uređenje pješačke komunikacije od Kamenara do ulaza u Bijelu   Uređenje dva vidikovca na Njivicama Agencija ima u planu da u saradnji sa “Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore” Budva uredi plato oko spomenika Tvrtka I Kotromanića na Škveru kao i pješačku komunikaciju […]

Urbanistički planovi, studije lokacija

Katastar zelenila na području Opštine Herceg Novi   Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“ Lokacija: Područje se nalazi u okviru katastarske Opštine Jošica obuhvata katastarske parcele 351, 352, 353/1 i 353/2 Karakteristike: Površina zahvata Plana je 0,98 ha