Uređenje javnih površina

Uređenje platoa oko spomenika Tvrtka I Kotromanića na Škveru   Uređenje pješačke komunikacije od Kamenara do ulaza u Bijelu   Uređenje dva vidikovca na Njivicama Agencija ima u planu da u saradnji sa “Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore” Budva uredi plato oko spomenika Tvrtka I Kotromanića na Škveru kao i pješačku komunikaciju […]