Obavještenje kandidatima

Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, za radno mjesto Viši/a savjetnik/ca III za saobraćaj, da će se provjera znanja i vještina održati dana 28.07.2020. (utorak) u 10:00h u prostorijama Agencije. Adresa: Trg Herceg Stjepana br. 8

Obavještenje kandidatima

Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ca II za arhitekturu, da će se provjera znanja i vještina održati dana 28.07.2020. godine (utorak) u 09:00 h u prostorijama Agencije. Adresa: Trg Herceg Stjepana br.8

Obavještenje kandidatima

Obavještavaju se kandidati da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata održati dana 08.07.2020.god. u 10h, u prostorijama Agencije. Adresa: Trg Herceg Stjepana broj 8 http://www.agencijahnovi.me/wp-content/uploads/2020/07/Obavjestenje-kandidatu.pdf

Herceg Novi dobija adrenalinski poligon za bicikliste “Pump Track”

Projekat “Ćiro II”: Herceg Novi dobija adrenalinski poligon za bicikliste ”Pump Track” na kraju Igala i bike-stazu kroz Sutorinu Radi se o novom sadržaju za sve koji traže uzbudljiv, drugačiji način za provođenje slobodnog vremena, a biće izgrađen zahvaljujući podršci koju je projekat Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog dobio iz evropskog programa prekogranične […]