UGOVORI U 2018. GODINI

  Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji - Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - 10.01.2018  Ugovor o izradi betonske galanterije - Šimrak Dragan- 22.03.2018

Continue Reading UGOVORI U 2018. GODINI

UGOVORI O DONACIJAMA

Turistička organizacija - (signalizacija) Turistička organiyacija - (Vrbanj) Turistička organizacija - (teretane na otvorenom) Turistička organizacija - (saobraćajna signalizacija) Turistička organizacija - (turistička signalizacija) Turistička organizacija - (parking u Đenovićima)

Continue Reading UGOVORI O DONACIJAMA