Projekti.
Obnovljene fasade u 2018. godini

Stambena zgrada u ulici Banjalučka broj 12. – Crveni krst,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 40. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 41. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće Grakalića broj 24. –  Savina, Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće […]

Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

    Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada   – poslije prijema zahtjeva za pomoć (koji se može preuzeti sa našeg sajta), službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje predmetne zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova, – na osnovu orjentacionog predmjera i predračuna radova, Uprava predmetne […]

Teretane na otvorenom

U saradnji sa turističkom organizacijom Herceg Novog, agencija za izgradnju i razvoj je sprovela nabavku i monntažu fitnes sprava za teretane na otvorenom i to: Teretana na otvorenom u Bijeloj kod doma kulture Teretana na otvorenom u Đenovićima kod doma kulture Teretana na otvorenom u Zelenici kod luke Teretana na otvorenom na Toploj I kod osnovne […]

Uređenje dječijih igrališta

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog je uz pomoć donatora uspješno sprovela akciju uređenja dječijih igrališta na području opštine Herceg Novi i to: Dječije igralište u Bijeloj kod doma kulture Dječije igralište u Baošićima kod Norveškog naselja Dječije igralište u Baošićima kod osnovne škole Dječije igralište u Zelenici od luke Dječije igralište na Savini […]

Obnovljene fasade u 2017. godini

Stambena zgrada u ulici Daša Pavičića broj 3. – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Mića Vavića broj 17. – Topla I Stambena zgrada u ulici Mića Vavića broj 7. – Topla I Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 42. – Topla II Jovana Vavića Buturova broj 29-33 u Igalu.  Mića Vavića broj 14 […]

Showing 1 of 2 (2 Pages)Sljedeća stranica «