Herceg Novi dobija adrenalinski poligon za bicikliste “Pump Track”

Projekat “Ćiro II”: Herceg Novi dobija adrenalinski poligon za bicikliste ”Pump Track” na kraju Igala i bike-stazu kroz Sutorinu Radi se o novom sadržaju za sve koji traže uzbudljiv, drugačiji način za provođenje slobodnog vremena, a biće izgrađen zahvaljujući podršci koju je projekat Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog dobio iz evropskog programa prekogranične […]

Obnovljene fasade u 2019. godini

Stambena zgrada u Zelenici, Sunčana obala S/19 – Zelenika Poslovno-stambena zgrada u ulici Njegoševa broj. 60 – Herceg Novi Naselje novo mesto broj 9 – Gomila – Igalo  Stepenište Danice Tomašević br. 3 – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 38 – Herceg Novi

Obnovljene fasade u 2018. godini

Stambena zgrada u ulici Banjalučka broj 12. – Crveni krst,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 40. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 41. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće Grakalića broj 24. –  Savina, Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće […]

Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

    Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada   – poslije prijema zahtjeva za pomoć (koji se može preuzeti sa našeg sajta), službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje predmetne zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova, – na osnovu orjentacionog predmjera i predračuna radova, Uprava predmetne […]

Uređenje šetališta Pet Danica

Završena je dorada projekta za uređenje šetališta koji je poslat na reviziju Institutu za građevinarstvo u Podgorici. Očekuje se pozitivan odgovor kako bi se što prije krenulo sa radovima i isti završili.

Šahovski stolovi

U parku u Igalu u blizini kluba penzionera postavljena su dva stola za šah sa klupama.