Idejna rješenja, idejni projekti, konceptualna rješenja

2021. GODINA:            2020.  GODINA: Idejno rjesenje- Vidikovac na lokaciji Krusevice 1 (dio kat. parc. br. 3170 i dio k.p. 6325) Idejno rjesenje- Vidikovac na lokaciji Kameno 1 (dio k.p. br. 1731/ 1) Idejno rjesenje- Sportsko rekreativni sadrzaji na otvorenom, rekreativna biciklisticka staza i Vidikovac “Mountain Bike” Park Idejno rjesenje- Otvorena …
Nastavite čitati Idejna rješenja, idejni projekti, konceptualna rješenja