Urbanistički projekti, planovi i lokalne studije lokacija

Nacrt PUP-a za Opštinu Herceg Novi     Urbanistički projekat Hotelsko turističkog kompleksa „Carine“                                               Lokacija:                                   […]