Uredjenje fasada.
Obnovljene fasade u 2018. godini

Stambena zgrada u ulici Banjalučka broj 12. – Crveni krst,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 40. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 41. – Topla II,  Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće Grakalića broj 24. –  Savina, Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Braće […]

Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

    Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada   – poslije prijema zahtjeva za pomoć (koji se može preuzeti sa našeg sajta), službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje predmetne zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova, – na osnovu orjentacionog predmjera i predračuna radova, Uprava predmetne […]

Obnovljene fasade u 2017. godini

Stambena zgrada u ulici Daša Pavičića broj 3. – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Mića Vavića broj 17. – Topla I Stambena zgrada u ulici Mića Vavića broj 7. – Topla I Stambena zgrada u ulici Nikole Ljubibratića broj 42. – Topla II Jovana Vavića Buturova broj 29-33 u Igalu.  Mića Vavića broj 14 […]

Obnovljene fasade u 2015. godini

Stambena zgrada u ulici Braće Grbića broj 10. – Topla II Stambena zgrada u ulici Prve Bokeške brigade broj 18. – Savina Stambena zgrada u ulici Banjalučka broj 10. ulaz F1 – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Risanska broj 6. – Herceg Novi Stambena zgrada u ulici Prve Bokeške brigade broj 2A. – Savina […]

Obnovljene fasade u 2014. godini

Fasada stambene zgrade u ulici Norveška broj 33. – Igalo Fasada stambene zgrade u ulici Partizanski put broj 7. – Herceg Novi Fasada stambene zgrade u ulici Orjenski bataljon broj 23. – Herceg Novi Fasada stambene zgrade u ulici Orjenski bataljon broj 18. – Herceg Novi Fasada stambene zgrade u ulici Nikole Ljubibratića broj 37. […]