Uređenje šetališta Pet Danica

Završena je dorada projekta za uređenje šetališta koji je poslat na reviziju Institutu za građevinarstvo u Podgorici. Očekuje se pozitivan odgovor kako bi se što prije krenulo sa radovima i isti završili.

Šahovski stolovi

U parku u Igalu u blizini kluba penzionera postavljena su dva stola za šah sa klupama.

Teretane na otvorenom

U saradnji sa turističkom organizacijom Herceg Novog, agencija za izgradnju i razvoj je sprovela nabavku i monntažu fitnes sprava za teretane na otvorenom i to: Teretana na otvorenom u Bijeloj kod doma kulture Teretana na otvorenom u Đenovićima kod doma kulture Teretana na otvorenom u Zelenici kod luke Teretana na otvorenom na Toploj I kod osnovne […]

Uređenje dječijih igrališta

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog je uz pomoć donatora uspješno sprovela akciju uređenja dječijih igrališta na području opštine Herceg Novi i to: Dječije igralište u Bijeloj kod doma kulture Dječije igralište u Baošićima kod Norveškog naselja Dječije igralište u Baošićima kod osnovne škole Dječije igralište u Zelenici od luke Dječije igralište na Savini […]