Licence

Posjedujemo licence Projektanta i izvođača radova i Revidenta i stručnog nadzora.