Nagrade

III nagrada na 29. Međunarodnom salonu urbanizma u kategoriji 5. urbanistički projekti i realizacije- za rad “Revitalizacija uskotračne željezničke pruge kroz Herceg Novi” u okviru jedinstvenog projekta prekogranične saradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora.

I nagrada na 28. Međunarodnom salonu urbanizma u kategoriji Prostorni planovi gradova i opština- za rad “Prostorno urbanistički plan Opštine Herceg Novi za period do 2030. godine”.

Sertifikat kojim se potvrđuje da je Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog u grupi preduzeća s najboljom bonitetnom ocjenom u Crnoj Gori.