AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG d.o.o.  –  HERCEG NOVI

Agencija ja pravno lice koje obavlja djelatnost od interesa za Opštinu Herceg Novi.
Agencija je osnovana Odlukom Predsjednika Opštine Herceg Novi od 19. oktobra 2004.god., a od jula 2006.god. registrovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

NAZIV AGENCIJE :

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG d.o.o.
PIB   : 02620316
PDV : 90/31-01165-2
KBB : 525-2277-03

SJEDIŠTE AGENCIJE :

HERCEG NOVI , Trg Herceg Stjepana broj 8

TELEFON ADMINISTRACIJE :    +382 (0)31 350 900
TELEFON PROJEKTNOG STUDIJA :    +382 (0)31 337 165
E-MAIL :     agencijah.novi@t-com.me