Radni tim

I  KABINET DIREKTORA

mr Boro Lučić 

 • Direktor  
 • e-mail: agencijahn.boro@gmail.com
 • tel:        +382 31 350-900

Saša Vujović, dipl.Pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

 • Samostalni saradnik za ugovaranje i zastupanje (Pravnik)
 • e-mail: sasa.vujovic@yahoo.com
 • tel:        +382 31 337-165

Maja Kovačević, Bachelor menadžmenta

 • Poslovni sekretar
 • e-mail: agencijah.novi@t-com.me
 • tel:        +382 31 350-900

 

II  TEHNIČKI SEKTOR

Snežana Šunić, dipl.ing.arh. 

 • Prostorni planer 
 • e-mail: agencijah.novi-planiranje@t-com.me
 • tel:        +382 31 337-165

Milica Berberović, dipl.ing.pejzažne arhitekture

 • Samostalni saradnik za pejzažnu arhitekturu
 • e-mail: agencijahn.milica@gmail.com
 • tel:        +382 31 337-165

Jasna Tičić, dipl.ing.arh. 

 • Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
 • e-mail: agencijahn.jasna@gmail.com
 • tel:        +382 31 337-165

Zorica Ilić Mračević, dipl.ing.arh.

 • Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
 • e-mail: agencijahn.zorica@gmail.com
 • tel:        +382 31 337-165

Biljana Srgota, dipl.ing.arh.

 • Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
 • e-mail:
 • tel:        +382 31 337-165

Larisa Lekić, dipl.ing.arh.

 • Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
 • e-mail: larisalekic1@gmail.com
 • tel:        +382 31 337-165

Biljana Jovanović, dipl.ing.arh. 

 • Samostalni saradnik za a+AutoCad i GIS tehnologije
 • e-mail: arh.biljana.j@gmail.com
 • tel:        +382 31 337-165

Bojan Vukićević, mast.inž.saobr.

 • Samostalni saradnik za saobraćaj
 • e-mail: vukicevicbojan@gmail.com
 • tel:        +382 31 321-600

Blage Zloković Berkuljan, str.ing.građ.

 • Samostalni saradnik za visokogradnju
 • e-mail: agencijahn.blage@gmail.com
 • tel:        +382 31 321-600

Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.

 • Samostalni saradnik za visokogradnju
 • e-mail: agencijah.novi-planiranje@t-com.me
 • tel:        +382 31 337-165

Uroš Koprivica, spec. sci. ing. geodezije

 • Samostalni saradnik za geodeziju
 • e-mail: agencijahn.uros@gmail.com
 • tel:        +382 31 337-165

Đuro Čeprnić, građevinski tehničar

 • samostalni saradnik za gradnju
 • e-mail: 
 • tel:       069/347-370

 

III  EKONOMSKI SEKTOR

Mihaela Mandić Sladojević,spec. poslovnog menadžmenta

 • Savjetnik za projekte i ekonomska pitanja
 • e-mail: agencijah.novi@t-com.me
 • tel:        +382 31 350-900