Urbanistički projekti, planovi i lokalne studije lokacija

–Nacrt PUP-a za Opštinu Herceg Novi –Urbanistički projekat Hotelsko turističkog kompleksa „Carine“ Lokacija: Područje se nalazi u okviru katastarske Opštine Baošići obuhvata katastarske parcele 415, 516, 417, 418, 419, 420, 421, 422 Baošići Karakteristike: Površina zahvata Plana je 2,8437 ha Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“ Lokacija: Područje se nalazi u okviru katastarske Opštine …
Nastavite čitati Urbanistički projekti, planovi i lokalne studije lokacija