Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

    Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada – poslije prijema zahtjeva za stručnu pomoć (koji se može preuzeti sa našeg sajta), službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje predmetne zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova; – na osnovu orjentacionog predmjera i predračuna radova, Uprava predmetne …
Nastavite čitati Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada