EU projekti

Partneri smo na projektima “Adriatic Canyoning” i “Ćiro II”, odobrenim u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatske- Bosne i Hercegovine- Crne Gore 2014.-2020.

Projekti su kofinansirani sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

“Ova publikacija je proizvedena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost projektnih partnera i ni na koji način ne odražava stavove ili mišljenja Evropske unije.”