Nadzori nad izvođenjem za objekte do 1.000m2 (za sve faze) i za saobraćajnu signalizaciju i opremu puteva